Q-Learning

A queer emberek által elszenvedett diszkrimináció foka a mai napig magas. A szándékos lealacsonyító megnyilvánulások mellett az emberekb?l gyakran hiányzik a nyitottság, megfelel? tudás és a lehet?ség, hogy jobban megismerjék a queer embereket, ezáltal leküzdjék el?ítéleteiket velük szemben. A sokszín?ség és befogadás érdekében sürg?sen fel kell hívni a figyelmet a hátrányos megkülönböztetésre és egyéb nehézségekre; ehhez szakszer? tájékoztatásra, oktatásra és saját el?ítéleteink tudatosítására van szükség. A “Q-learning” projektben azért dolgozunk, hogy ez a pozitív folyamat megvalósuljon.

Az érintettekkel (queer és LMBTIQ emberekkel), valamint szakért?kkel együttm?ködve workshopokat fejlesztünk az alábbi két csoport számára: egyrészt azoknak, akik hivatásukból kifolyólag találkoznak az érintett csoport tagjaival – ideértve els?dlegesen a segít? és gondozó szakmákban dolgozókat. Másrészr?l olyan emberekhez szeretnénk eljuttatni a queer és LMBTIQ emberek elfogadásának üzenetét, akik mindennapjaikban nem találkoznak, vagy nincs tudomásuk róla, hogy érintkeznek a csoport tagjaival.