Q – Learning

Rövid leírás

A queer emberek által elszenvedett diszkrimináció foka a mai napig magas. A szándékos lealacsonyító megnyilvánulások mellett az emberekből gyakran hiányzik a nyitottság, megfelelő tudás és a lehetőség, hogy jobban megismerjék a queer embereket, ezáltal leküzdjék előítéleteiket velük szemben. A sokszínűség és befogadás érdekében sürgősen fel kell hívni a figyelmet a hátrányos megkülönböztetésre és egyéb nehézségekre; ehhez szakszerű tájékoztatásra, oktatásra és saját előítéleteink tudatosítására van szükség. A “Q-learning” projektben azért dolgozunk, hogy ez a pozitív folyamat megvalósuljon.

 Az érintettekkel (queer és LMBTIQ emberekkel), valamint szakértőkkel együttműködve workshopokat fejlesztünk az alábbi két csoport számára: egyrészt azoknak, akik hivatásukból kifolyólag találkoznak az érintett csoport tagjaival – ideértve elsődlegesen a segítő és gondozó szakmákban dolgozókat. Másrészről olyan emberekhez szeretnénk eljuttatni a queer és LMBTIQ emberek elfogadásának üzenetét, akik mindennapjaikban nem találkoznak, vagy nincs tudomásuk róla, hogy érintkeznek a csoport tagjaival.